Uit elkaar? Kosteloos eerste advies

Wij informeren u graag over de mogelijkheid van een kosteloos en vrijblijvend eerste advies. Zowel over beïndiging samenlevingscontract als over echtscheiding.

Vind een echtscheidingsnotaris
Nederland

Vul hieronder uw postcode in voor een notaris bij u in de buurt

Scheiden via de Echtscheidingsnotaris?

 

De scheidingsprocedure

De scheidingsprocedure bestaat uit twee delen. Eerst maakt u gezamenlijk de afspraken, met behulp van de echtscheidingsnotaris. Deze worden vastgelegd in een notariële akte - het zogeheten scheidingsconvenant -, dat door u beiden wordt ondertekend.

Vervolgens wordt een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Dit wordt voor u verzorgd door de echtscheidingsnotaris die daarvoor een procesadvocaat inschakelt. Vervolgens spreekt de rechter de echtscheiding uit. De echtscheiding komt daarna formeel tot stand door inschrijving van de beschikking van de rechter in de registers van de burgerlijke stand.

Stap voor stap

  • Het eerste gesprek

    In het eerste gesprek bespreekt u de situatie met de echtscheidingsnotaris en komt u tot een plan van aanpak. Tijdens deze eerste bijeenkomst kunnen ook direct afspraken worden gemaakt voor zaken die op korte termijn moeten worden geregeld: de voorlopige voorzieningen. U kunt hierbij denken aan een voorlopige regeling over de zorg voor de kinderen en de kinderbijdrage, voorlopige partneralimentatie of een afspraak over het gebruik van uw huis.
  • Vervolggesprekken

    Het aantal vervolggesprekken hangt af van de zaken die geregeld moeten worden. Het maakt verschil of u een eigen huis heeft of een huurhuis, en of u in loondienst bent of zelfstandig werkzaam bent of een een eigen bedrijf heeft. Ook de manier waarop de besprekingen gevoerd worden heeft invloed op het aantal gesprekken dat nodig is. Als het alleen nog maar gaat om zakelijke afspraken kan het snel gaan.
  • Het eindresultaat

    De afspraken die worden gemaakt tijdens de besprekingen zijn niet direct bindend. Daarvoor moeten ze eerst op schrift worden gesteld in het scheidingsconvenant. Een ontwerp van dit convenant krijgt u toegestuurd, zodat u dit thuis rustig kunt lezen en kunt nadenken over de inhoud. Als het nodig is kan het convenant uiteraard nog worden aangepast. Pas daarna wordt het door beide partijen en de echtscheidingsnotaris getekend.

Wat is een scheidingsconvenant?
Een scheidingsconvenant bevat de door partijen gemaakte afspraken over de echtscheiding en de gevolgen daarvan. Een scheidingsconvenant, getekend ten overstaan van de notaris, bevat afspraken die direct afdwingbaar zijn als een van beide partijen zich er  niet aan houdt. Het convenant heeft daarmee dezelfde rechtskracht als een beschikking van de rechter.

In de praktijk blijkt dat een regeling die mensen samen hebben afgesproken veel beter worden nagekomen dan een regeling die is opgelegd door de rechter. Daardoor is het bijna nooit nodig de afspraken af te dwingen. Dat is ook logisch: u doet natuurlijk liever wat u zelf hebt afgesproken dan waar u toe gedwongen bent door een ander.

Tot slot verzorgt de echtscheidingsnotaris voor u de formele beëindiging van uw huwelijk.

Wat zijn de kosten?

De echtscheidingsnotaris werkt op uurbasis. Meestal zijn er enkele besprekingen nodig. Daarnaast kost het tijd om het convenant op te stellen en door u te laten ondertekenen.

En als u na de echtscheiding de echtscheidingsnotaris nodig heeft om de woning te verdelen, een nieuwe hypotheek te regelen, een andere woning aan te kopen of een nieuw testament op te stellen, dan kost dat minder omdat veel gegevens al bij de notaris bekend zijn.