Uit elkaar? Kosteloos eerste advies

Wij informeren u graag over de mogelijkheid van een kosteloos en vrijblijvend eerste advies. Zowel over beïndiging samenlevingscontract als over echtscheiding.

Vind een echtscheidingsnotaris
Nederland

Vul hieronder uw postcode in voor een notaris bij u in de buurt

Zoekresultaten

Er zijn 1 resultaten
Notaris Karin Rientjes
Karin Rientjes
Stationsstraat 66    
8601 GG Sneek     
T: 0515 - 43 56 00

Mr. Karin Rientjes is echtscheidingsnotaris in Sneek. Zij kan ook de echtscheiding verzorgen voor mensen uit Heerenveen, Gorredijk en verdere omgeving. Als u beiden wil scheiden maakt zij uw scheiding in orde. Zij helpt u goede afspraken met elkaar te maken over de kinderen, alimentatie betalen, uw woonsituatie en eventuele verdeling van het huis en andere onderdelen van de scheiding. Verder regelt notaris Rientjes de formaliteiten van de echtscheiding voor u.

Meer informatie
"Iets dat goed is begonnen, dient ook goed te worden afgerond", is het motto van Mr. Karin Rientjes, notaris te Sneek.

Karin is reeds jaren actief als echtscheidingsnotaris en echtscheidingsmediator. Echtscheidingen maken een aanzienlijk deel uit van haar als laagdrempelig bekend staande praktijk. Karin omschrijft zichzelf als een "mensen-mens". Inleven in wat er in haar klanten omgaat, acht zij onmisbaar om het echtscheidingsproces goed te kunnen begeleiden. De emotie loopt immers als een rode draad door het proces heen.

Als notaris is Karin ruim 10 jaar actief. Zij acht het een pré om vanuit die invalshoek te kunnen werken. Met name ten aanzien van echtscheidingen, maar ook ten aanzien van de verbreking van samenwoningsrelaties.

Zij licht dit als volgt toe:
* zij is als notaris vanuit haar vak onafhankelijk en onpartijdig en derhalve gewend om voor de belangen van beide partijen op te komen;
* het notariële vakgebied bestrijkt juist die vlakken die aan bod komen bij een echtscheiding: het familie- en erfrecht (inclusief wijziging testamenten), het onroerend goed (de verdeling van de woning en de hypotheek) en het
ondernemingsrecht (hoe met de verrekening krachtens huwelijksvoorwaarden? hoe met de verdeling van het firma-vermogen? hoe met de BV?);
* de echtscheidingsnotaris is bovendien geschoold in de overige aspecten die bij een echtscheiding aan bod komen, zoals: de rol van de kinderen (denk aan het verplichte ouderschapsmodel), de alimentatie, de pensioenverdeling en de belastingen die een rol spelen bij echtscheidingen;
* door haar wordt gewerkt vanuit 1 loket, waarbij de echtscheiding van A tot Z wordt verzorgd; klanten ervaren dit als bijzonder plezierig.

Ook het zijn van echtscheidingsmediator (conflictbemiddelaar) acht Karin als buitengewoon waardevol bij het regelen van de echtscheiding. Doel is immers dat de beide partners er samen zo goed mogelijk uitkomen.

Karin Rientjes is lid van de Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat. Ze werkt in haar echtscheidingspraktijk samen met  mr. Ytje Boschma (tevens NMI-lid).

Karin Rientjes

Stationsstraat 66   
8601 GG Sneek     
T: 0515 - 43 56 00

www.rientjesnotariaat.nl