Uit elkaar? Kosteloos eerste advies

Wij informeren u graag over de mogelijkheid van een kosteloos en vrijblijvend eerste advies. Zowel over beïndiging samenlevingscontract als over echtscheiding.

Vind een echtscheidingsnotaris
Nederland

Vul hieronder uw postcode in voor een notaris bij u in de buurt

Zoekresultaten

Er zijn 2 resultaten
Notaris Jan Gmelich Meijling
Jan Gmelich Meijling
Frans den Hollanderlaan 10      
4461 HN Goes     
T: 0113 - 23 25 20

Mr. Jan Gmelich Meijling is echtscheidingsnotaris in Goes. Hij kan ook de echtscheiding verzorgen voor mensen uit Middelburg, Zierikzee en andere plaatsen in Zeeland. Als u beiden wil scheiden maakt hij uw scheiding in orde. Hij helpt u goede afspraken met elkaar te maken over de kinderen, alimentatie betalen, uw woonsituatie en eventuele verdeling van het huis en andere onderdelen van de scheiding. Verder regelt notaris Gmelich Meijling de formaliteiten van de echtscheiding voor u.

Meer informatie
Jan Gmelich Meijling: ‘Dat er steeds meer mensen scheiden bij de notaris vind ik een goede zaak. Een notaris is onpartijdig en helpt beide partijen samen op weg naar een goede scheiding. Dat spaart tijd, geld en ook emoties. Dat mensen gevoelens hebben bij zoiets ingrijpends als een scheiding, is logisch. Alleen is het niet goed mogelijk om deugdelijke beslissingen te nemen op het moment dat zij door emoties overmand worden. Met een onafhankelijke derde persoon aan tafel, zoals de notaris, verdwijnen de gevoelens naar de achtergrond en kunnen beslissingen genomen worden die door beide partijen worden gedragen.

Een notaris faciliteert het proces. We leggen niks op en beslissen ook niet voor cliënten; dat doen ze zelf en dat is het mooie aan mediation. De notaris wijst mensen wel op valkuilen en risico’s, maar de oplossing is van hen samen. Het blijkt dat zij ook tevredener zijn over de uitkomst als zij samen waken over hun gemeenschappelijk belang: hun verleden, hun kinderen, hun financiën. Zij beginnen samen ergens aan en besluiten dat ook samen.

Het geeft mij veel voldoening als mensen mooi uit elkaar gaan. Het belangrijkste onderdeel van de scheiding, zijn de kinderen. Hun welzijn staat bovenaan. Als het met de kinderen goed gaat en mensen bereiken samen een oplossing, dan geeft het veel voldoening om als notaris betrokken te zijn bij een scheiding. Het is mensenwerk. Het gaat niet alleen om geld of een woonplek, maar om een dynamisch proces dat hele levens verandert. En daarbij speelt niet alleen het verleden een rol. Daar raakt het wel aan, maar het gaat juist om de toekomst; er ligt nog niks, mensen weten niet waar ze uit gaat komen. Het begeleiden van dat proces vind ik mooi.

Voor mensen die bij ons komen, regelen we de zaken goed. We zijn een betrokken, warm kantoor. Een echt mensenkantoor.’

Jan Gmelich Meijling is lid van de maatschap De Zeeuwse Alliantie in Goes. Dit kantoor heeft vestigingen in Goes en in Middelburg. 

Jan Gmelich Meijling

Frans den Hollanderlaan 10      
4461 HN Goes     
T: 0113 - 23 25 20

dezeeuwsealliantie.nl