Uit elkaar? Kosteloos eerste advies

Wij informeren u graag over de mogelijkheid van een kosteloos en vrijblijvend eerste advies. Zowel over beïndiging samenlevingscontract als over echtscheiding.

Vind een echtscheidingsnotaris
Nederland

Vul hieronder uw postcode in voor een notaris bij u in de buurt

Echtscheiding en alimentatie


Na een echtscheiding is alimentatie verschuldigd als een van beide partners (veel) minder inkomen heeft dan de ander.

Hoe lang duurt de alimentatieplicht?

Als het huwelijk langer dan 5 jaar heeft geduurd of er kinderen uit het huwelijk zijn geboren, moet  in principe gedurende 12 jaar  alimentatie betaald worden. In schrijnende uitzonderingsgevallen kan de rechtbank deze termijn verlengen tot 15 jaar. Als het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en er geen minderjarige kinderen uit het huwelijk zijn geboren, duurt de alimentatieplicht in ieder geval niet langer dan even lang als het huwelijk heeft geduurd.

Hoeveel bedraagt de alimentatie?

De wet geeft geen formule voor de hoogte van de alimentatie. De rechters hebben er daarom zelf regels voor ontworpen, de zogenaamde Tremanormen. De Tremanormen maken gecompliceerde berekeningen nodig. De Echtscheidingsnotaris verzorgt die berekeningen. Hij kan ook aangeven hoe de alimentatie verandert als andere afspraken worden gemaakt.

Invloed van werk, opleiding of nieuwe relatie

Alimentatie die met een formule is uitgerekend houdt geen rekening met bijzondere omstandigheden. Zo willen scheidende partners soms afspreken dat degene met inkomen een opleiding voor de ander betaalt, zodat die werk op niveau kan vinden en de alimentatie daarna sterk omlaag kan. Ook wilt u wellicht de alimentatie aanpassen aan afspraken over de (tijdelijke) verzorging van de opgroeiende kinderen of aan de specifieke woonsituatie. Ook kan het zijn dat u wilt anticiperen op bijvoorbeeld een andere werksituatie of een nieuwe partner.

Gelukkig kunt u zelf afspraken maken die afwijken van de Tremanormen, en dat is vaak verstandig. De Echtscheidingsnotaris kan de gesprekken daarover in goede banen leiden.