Uit elkaar? Kosteloos eerste advies

Wij informeren u graag over de mogelijkheid van een kosteloos en vrijblijvend eerste advies. Zowel over beïndiging samenlevingscontract als over echtscheiding.

Vind een echtscheidingsnotaris
Nederland

Vul hieronder uw postcode in voor een notaris bij u in de buurt

Echtscheiding en kinderalimentatie


Zolang kinderen minderjarig of jong-meerderjarig (dat is tot hun 21e) zijn, zijn hun ouders verplicht de kosten voor hun verzorging en opvoeding te dragen, ieder naar zijn/haar draagkracht. Als de ouders gehuwd zijn is dit een vanzelfsprekendheid waaraan meestal weinig aandacht wordt besteed. Na een echtscheiding moet worden afgesproken wat de ouder, die de kinderen verzorgt, van de andere ouder zal ontvangen ten behoeve van de kinderen. Als partijen niet in onderling overleg afspraken hierover kunnen maken, stelt de rechter het bedrag vast.

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Voor de berekening van kinderalimentatie wordt gebruik gemaakt van tabellen. De uitkomst hangt af van het aantal kinderen en de leeftijd(en) van het kind /de kinderen en de inkomsten van de ouders. Rekening wordt gehouden met bepaalde toeslagen en dergelijke. Vervolgens wordt de uitkomst eventueel gecorrigeerd voor de draagkracht van de ouders. Samengevat gaat het om een heel technische berekening, die eigenlijk alleen door een deskundige kan worden gedaan.

Praktische toepassing

Bij de berekening moet natuurlijk rekening worden gehouden met de woonsituatie. Bij co-ouderschap, waarbij het kind een deel van de tijd bij iedere ouder verblijft, ligt de situatie weer heel anders, ook wat de kosten betreft, dan als het kind bij de ene ouder verblijft en de andere ouder alleen een bezoekregeling heeft.

De Echtscheidingsnotarissen beschikken over de kennis en ervaring om u hierbij te adviseren.