Uit elkaar? Kosteloos eerste advies

Wij informeren u graag over de mogelijkheid van een kosteloos en vrijblijvend eerste advies. Zowel over beïndiging samenlevingscontract als over echtscheiding.

Vind een echtscheidingsnotaris
Nederland

Vul hieronder uw postcode in voor een notaris bij u in de buurt

Echtscheiding en procedure


Als u het samen eens bent over de scheiding, bespreekt de echtscheidingsnotaris eerst met u de dingen die op korte termijn geregeld moeten worden, zodat er rust in de situatie komt. Vaak wordt het eerste gesprek daarmee gevuld. Het volgende gesprek (of gesprekken) gaat dan over alles wat nu eenmaal geregeld moet worden bij een echtscheiding. Zoals:

  • wie in het huis blijft wonen (of geen van beiden) en hoe dat financieel wordt geregeld,
  • als er kinderen zijn: waar de kinderen gaan wonen, welke afspraken er gemaakt worden over de verzorging en opvoeding van de kinderen en wie de kinderen wanneer bij zich heeft,
  • alimentatie en kinderalimentatie,
  • de verdeling van gezamenlijke eigendommen en van beleggingen, spaargeld, pensioenen, polissen, en wat er verder verdeeld moet worden.
De Echtscheidingsnotaris loopt met u de lijst door van alle dingen die geregeld moeten worden.

De afspraken vastgelegd op papier

De afspraken worden daarna door de Echtscheidingsnotaris opgeschreven in een notariële akte, het z.g. scheidingsconvenant, dat door u beiden wordt getekend als u het er helemaal mee eens bent. Het convenant heeft door de handtekening van de notaris dezelfde rechtskracht als een uitspraak van de rechter. Voordeel is, dat u de beslissing over deze dingen dus niet aan de rechter overlaat maar die zelf met elkaar afspreekt.

Het uitspreken van de echtscheiding

De echtscheiding zelf komt daarna als volgt tot stand. Namens u beiden wordt een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Dit wordt voor u gedaan door een door de echtscheidingsnotaris ingeschakelde procesadvocaat. De echtscheiding wordt daarna uitgesproken door de rechtbank. De uitspraak van de rechtbank moet worden ingeschreven bij de burgerlijke stand.