Uit elkaar? Kosteloos eerste advies

Wij informeren u graag over de mogelijkheid van een kosteloos en vrijblijvend eerste advies. Zowel over beïndiging samenlevingscontract als over echtscheiding.

Vind een echtscheidingsnotaris
Nederland

Vul hieronder uw postcode in voor een notaris bij u in de buurt

U gaat uit elkaar. Hoe zit dat dan met de alimentatie?


Als u en uw partner uit elkaar gaan kan de echtscheidingsnotaris u helpen bij het maken van afspraken over partneralimentatie. Daarna legt de notaris deze afspraken voor u vast in een schriftelijke overeenkomst.

Partneralimentatie na samenwoning

Ongehuwde samenwonende partners die uit elkaar gaan hebben geen alimentatieverplichting. Behalve natuurlijk als dat afgesproken is, bijvoorbeeld in een samenlevingscontract. Als u niet zo'n regeling heeft, kunt u altijd vrijwillig afspreken dat de ene partner een tijdlang partneralimentatie zal betalen aan de ander. De partner met het hoogste inkomen kan een morele verplichting voelen om de aanstaande ex-partner -die bijvoorbeeld tijdens de samenwoning voor de kinderen en het huishouden heeft gezorgd en daardoor geen goede baan heeft - financieel te steunen. Een dergelijke afspraak moet schriftelijk worden vastgelegd om te bereiken dat deze bewijsbaar is en ook door de belastingdienst wordt erkend.

Doorgaans  kan degene die de partneralimentatie betaalt het betaalde bedrag als aftrekpost opnemen in zijn belastingaangifte, met als gevolg dat hij minder belasting hoeft te betalen. De alimentatie kost hem dus per saldo minder. Daartegenover moet de ander over de ontvangen partneralimentatie wel inkomstenbelasting betalen. Die houdt dus minder over. Bij de berekening van de gewenste hoogte van de alimentatie wordt daar rekening mee gehouden.

Vaak is voor de ontvanger van de alimentatie een lager belastingtarief van toepassing dan voor degene die betaalt. Dan betaalt de fiscus dus een stukje mee (de belastingbesparing bij de een is groter dan wat de ander aan extra belasting moet betalen).

Duur van de alimentatieplicht na samenwonen

De alimentatieverplichting duurt zolang als afgesproken.

Partneralimentatie na geregistreerd partnerschap

Na de ontbinding van een geregistreerd partnerschap is partneralimentatie verschuldigd als één van beide partners (veel) minder verdient dan de ander en de ander behoefte heeft aan alimentatie. Dat is net zo als voor gehuwden, en de regels zijn hetzelfde.

Hoogte van de alimentatie na geregistreerd partnerschap

Hoeveel alimentatie betaald moet worden moet per geval worden bepaald. Er bestaan richtlijnen en hulpmiddelen om uit te rekenen hoeveel alimentatie er in een bepaald geval betaald moet worden, zodat de uitkomst ongeveer hetzelfde is als waar de rechter op uit zou komen als er over geprocedeerd zou worden. Er blijft overigens altijd enige ruimte voor invulling per geval. Het is toegestaan om van de richtlijnen af te wijken en afspraken te maken die (beter) zijn toegespitst op uw situatie. De echtscheidingsnotaris kan u laten zien waar de alimentatie ongeveer op zou uitkomen bij toepassing van de richtlijnen. Hij kan u ook als neutraal adviseur helpen om afspraken te maken die beter zijn toegespitst op de eigen situatie van de twee partners. Goede afspraken maken over alimentatie is namelijk altijd maatwerk.

Duur van de alimentatieplicht na geregistreerd partnerschap

Voor de duur van de alimentatieplicht gelden dezelfde regels als voor alimentatie na echtscheiding.