Uit elkaar? Kosteloos eerste advies

Wij informeren u graag over de mogelijkheid van een kosteloos en vrijblijvend eerste advies. Zowel over beïndiging samenlevingscontract als over echtscheiding.

Vind een echtscheidingsnotaris
Nederland

Vul hieronder uw postcode in voor een notaris bij u in de buurt

Samenwonen en pensioen


Als u samenwoont zijn er geen wettelijke bepalingen voor de verdeling van het ouderdomspensioen of bijzonder partnerpensioen (voorheen het nabestaandenpensioen) als u uit elkaar gaat. Dat betekent dat uw partner geen recht heeft op een deel van uw pensioen dat u zelf ontvangt vanaf 65/67 jaar of bij uw eerder overlijden.

Samenwoners kunnen in een samenlevingscontract over het nabestaandenpensioen wel zelf afspraken maken. Ook als u uit elkaar gaat kunt u afspraken maken over de verdeling van dit nabestaandenpensioen. Door goede afspraken hierover te maken voorkomt u conflicten in de toekomst. De echtscheidingsnotaris kan u daar bij helpen. Hij legt de afspraken dan vast in een notariële akte. Zo’n akte heeft executoriale kracht, vergelijkbaar met een vonnis van de rechter.

Huwelijk, geregistreerd partnerschap en pensioenrechten

Als u een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wilt ontbinden, heeft uw partner recht op het opgebouwde partnerpensioen en op de helft van uw eigen ouderdomspensioen dat tijdens het partnerschap is opgebouwd. Dus niet over de periode dat u niet was gehuwd of geregistreerd.

Omgekeerd heeft u ook recht op de helft van het ouderdomspensioen dat uw partner in die tijd op heeft gebouwd. Dat is bepaald in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. De verdeling van het pensioen is een ingewikkelde kwestie, waarbij met veel aspecten rekening gehouden moet worden.

Conversie

De normale regeling van pensioenverdeling bij scheiding kan voor onaangename verrassingen zorgen. Bijvoorbeeld in geval van overlijden van de ex-partner die het pensioen had opgebouwd. Dan ontvangt de andere ex-partner daar niet meer de helft van. Wél wordt er in veel gevallen dan een nabestaandenpensioen uitgekeerd, maar vaak is die niet opgebouwd.

Daarom kan een andere regeling in uw situatie verstandiger zijn. Het is toegestaan een andere regeling te treffen, bijvoorbeeld een zogenaamde conversie. De echtscheidingsnotaris kan u hierover adviseren, zo nodig met inschakeling van een pensioendeskundige, en een regeling op maat maken.