Uit elkaar? Kosteloos eerste advies

Wij informeren u graag over de mogelijkheid van een kosteloos en vrijblijvend eerste advies. Zowel over beïndiging samenlevingscontract als over echtscheiding.

Vind een echtscheidingsnotaris
Nederland

Vul hieronder uw postcode in voor een notaris bij u in de buurt

Hoe wordt alles verdeeld bij het uit elkaar gaan?


Als samenwoners uit elkaar gaan gelden voor het verdelen van bezittingen andere regels dan voor gehuwden of geregistreerde partners. Eén van de belangrijkste verschillen is dat er voor samenwoners geen wettelijke bepalingen zijn voor de verdeling van gemeenschappelijke goederen. Het is daarom van groot belang om hier in onderling overleg afspraken over te maken. Dat voorkomt problemen in de toekomst. De echtscheidingsnotaris kan u daar bij helpen.

Verdeling van de boedel na samenwoning

Het is vaak lastig om na een samenwoning te bepalen van wie welke eigendommen zijn. In een samenlevingscontract kunnen daar afspraken over zijn gemaakt. Is dat niet het geval, dan kunt u ook bij het uit elkaar gaan afspraken maken over het verdelen van de spullen. Die worden dan door de echtscheidingsnotaris vastgelegd in een notariële akte. Heeft u als samenwoners geen samenlevingscontract, dan krijgt ieder de dingen die van hem/haar zijn, en moeten de gezamenlijke spullen gelijk verdeeld worden. Soms gebeurt dat doordat de één het voorwerp krijgt en aan de ander de helft van de waarde moet betalen; bij andere voorwerpen gebeurt hetzelfde maar dan omgekeerd.

Schulden

Gezamenlijk opgebouwde schulden moeten ook verdeeld worden bij het uit elkaar gaan. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. U kunt bijvoorbeeld bij elke aflossing ieder de helft betalen aan de schuldeiser. Die moet dan natuurlijk wel weten dat u dit met elkaar heeft afgesproken en de schuldeiser moet daar ook mee akkoord gaan. Een tweede optie is dat de ene partner de aflossing op zich neemt en dat de ander de helft van het bedrag in één keer of in delen naar hem of haar overmaakt.

Hypotheekschuld

Als het huis aan één van u wordt toebedeeld, zal diegene meestal de hypotheekschuld voor zijn rekening nemen. Het is dan belangrijk dat de bank verklaart dat de ander niet meer (hoofdelijk) aansprakelijk is. De bank zal beoordelen of het inkomen van de overnemende partij voldoende is om de schuld voortaan alleen te betalen. Ook wordt gekeken naar de hoogte van de schuld en de en de waarde  van het huis. Als de bank niet akkoord gaat moet er een oplossing worden gezocht die voor alle partijen (namelijk de twee ex-partners en de bank) acceptabel is.