Uit elkaar? Kosteloos eerste advies

Wij informeren u graag over de mogelijkheid van een kosteloos en vrijblijvend eerste advies. Zowel over beïndiging samenlevingscontract als over echtscheiding.

Vind een echtscheidingsnotaris
Nederland

Vul hieronder uw postcode in voor een notaris bij u in de buurt

Waarom naar een Echtscheidingsnotaris?


Vechtscheiding of samen scheiden?
Voor partners die hun relatie wilden beëindigen stond voorheen maar één mogelijkheid open: de gang naar de rechter, ieder bijgestaan door een eigen advocaat. Een dergelijke procedure kwam de onderlinge verstandhouding natuurlijk niet ten goede en mondde vaak uit in een “vechtscheiding”, waarvan de kinderen de dupe werden. Een gerechtelijke procedure duurt bovendien vaak lang en kost veel geld.

Sinds enige tijd is het mogelijk om te scheiden in onderling overleg. Deze methode is bij uitstek geschikt voor paren die uit elkaar willen gaan, maar dat zakelijk en in redelijkheid tegenover elkaar willen regelen.

Samen afspraken maken

 • U neemt samen de verantwoordelijkheid en bent dan niet afhankelijk van wat de rechter u oplegt
 • U vermijdt een strijd bij de rechter
 • U weet sneller waar u na de scheiding aan toe bent
 • Kinderen reageren slecht op ouders die ruzie (blijven) maken als zij uit elkaar gaan. U moet toch met elkaar verder als ouders
 • U verplaatst de aandacht van conflict naar oplossing. Daardoor wordt het makkelijker om uw leven weer op orde te krijgen.

De echtscheidingsnotaris kan u helpen bij het maken van de afspraken.

Specialist

De (kandidaat-) notarissen die op deze website staan hebben zich toegelegd op het begeleiden van echtscheidingen en het treffen van de nodige regelingen als partners die niet gehuwd zijn hun relatie beëindigen. Zij zijn bij uitstek deskundig op het gebied van
 • een scheidingsconvenant opstellen,
 • een ouderschapsplan voor de kinderen helpen opstellen,
 • adviseren over alimentatie en helpen daar afspraken over te maken,
 • huwelijkse voorwaarden uitvoeren,
 • adviseren over de boedelverdeling en helpen daar afspraken over te maken.

Maar de notaris kan meer:

 • het huis op naam van een van beiden zetten of overdragen,
 • de hypotheek aanpassen aan de nieuwe situatie,
 • testamenten aanpassen,
 • boedelverdeling uitvoeren.

De organisatie

Echtscheidingsnotaris.nl is een organisatie van (kandidaat-)notarissen die zich hebben gespecialiseerd in het begeleiden van partners die hun relatie willen beëindigen.
De echtscheidingsnotaris
 • informeert u over alle wettelijke regelingen die in het kader van een scheiding besproken moeten worden en draagt er zorg voor dat door u een evenwichtige overeenkomst tot stand wordt gebracht, waarin de belangen van ieder van u beiden zijn meegewogen. De echtschei dingsnotaris is per definitie altijd onpartijdig.
 • is deskundig op het gebied van woningen, hypotheken, familie- en erfrecht, alsmede op het gebied van maatschappen en besloten vennootschappen. Ook waar het betreft de fiscale aspecten daarvan. Deze kennis wordt door hem of haar uiteraard ingebracht tijdens de scheidingsgesprekken die u voert.
 • is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving door voortdurende bij- en nascholing.
 • is ook bij uitstek deskundig waar het betreft het begeleiden van scheidingen van paren die niet gehuwd zijn.
 • zorgt er altijd voor dat maatwerk wordt geleverd omdat elke scheiding uniek is.
 • legt de door u gemaakte afspraken vast in een convenant. Dit is een notariële akte die in formeel opzicht gelijk staat aan de beschikking van de rechter en dezelfde rechtskracht heeft.
 • draagt ingeval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zorg voor de formele beëindiging daarvan. Zie voor de formaliteiten die daarvoor nodig zijn de pagina Wat komt er allemaal bij kijken.